REGISTRÁCIA DO DENNÉHO PLAVECKÉHO TÁBORA

Základné informácie

Letný tábor

{"id":"group","label":"Letn\u00fd t\u00e1bor ","data":[{"value":25,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003E1. Letn\u00fd t\u00e1bor 1. - 5.7.2024\u003C\/span\u003E","children":[{"value":33,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003E1. Letn\u00fd t\u00e1bor 1. - 5.7.2024 - Bez dopravy\u003C\/span\u003E"},{"value":32,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003E1. Letn\u00fd t\u00e1bor 1. - 5.7.2024 - S dopravou \u003C\/span\u003E"}]},{"value":27,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003E3. Letn\u00fd t\u00e1bor 15. - 19.7.2024\u003C\/span\u003E","children":[{"value":37,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003E3. Letn\u00fd t\u00e1bor 15. - 19.7.2024 - Bez dopravy\u003C\/span\u003E"},{"value":36,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003E3. Letn\u00fd t\u00e1bor 15. - 19.7.2024 - S dopravou\u003C\/span\u003E"}]},{"value":28,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":2,"content":"\u003Cspan\u003E4. Letn\u00fd t\u00e1bor 22. - 26.7.2024\u003C\/span\u003E","children":[{"value":39,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003E4. Letn\u00fd t\u00e1bor 22. - 26.7.2024 - Bez dopravy\u003C\/span\u003E"},{"value":38,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003E4. Letn\u00fd t\u00e1bor 22. - 26.7.2024 - S dopravou\u003C\/span\u003E"}]},{"value":29,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":3,"content":"\u003Cspan\u003E5. Letn\u00fd t\u00e1bor 5.- 9.8.2024\u003C\/span\u003E","children":[{"value":41,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003E5. Letn\u00fd t\u00e1bor 5. - 9.8.2024 - Bez dopravy\u003C\/span\u003E"},{"value":40,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003E5. Letn\u00fd t\u00e1bor 5. - 9.8.2024 - S dopravou\u003C\/span\u003E"}]},{"value":30,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":4,"content":"\u003Cspan\u003E6. Letn\u00fd t\u00e1bor 12. - 16.8.2024\u003C\/span\u003E","children":[{"value":43,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003E6. Letn\u00fd t\u00e1bor 12. - 16.8.2024 - Bez dopravy\u003C\/span\u003E"},{"value":42,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003E6. Letn\u00fd t\u00e1bor 12. - 16.8.2024 - S dopravou\u003C\/span\u003E"}]},{"value":31,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":5,"content":"\u003Cspan\u003E7. Letn\u00fd t\u00e1bor 19. - 23.8.2024\u003C\/span\u003E","children":[{"value":45,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003E7. Letn\u00fd t\u00e1bor 19. - 23.8.2024 - Bez dopravy\u003C\/span\u003E"},{"value":44,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003E7. Letn\u00fd t\u00e1bor 19. - 23.8.2024 - S dopravou\u003C\/span\u003E"}]}],"selectableIds":[32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45],"required":true,"fullSelectedPath":true,"selected":null}

Zákonný zástupca

Prehlásenia

Akceptujem podmienky Dohody o účasti na dennom plaveckom tábore. Pozrieť tu

Prehlasujem, že dieťa je bezinfekčné. Pozrieť tu

Prehlasujem, že dieťa je zdravotne spôsobilé vykonávať všetky pohybové činnosti bez obmedzenia. Pozrieť tu

Súhlasím s vyhotovením fotografií a videozáznamov iba na propagačné účely. Pozrieť tu.