REGISTRÁCIA DO DENNÉHO PLAVECKÉHO TÁBORA

Základné informácie

Letný tábor

{"id":"group","label":"Letn\u00fd t\u00e1bor ","data":[],"selectableIds":[],"required":true}

Zákonný zástupca

Prehlásenia

Akceptujem podmienky Dohody o účasti na dennom plaveckom tábore. Pozrieť tu

Prehlasujem, že dieťa je bezinfekčné. Pozrieť tu

Prehlasujem, že dieťa je zdravotne spôsobilé vykonávať všetky pohybové činnosti bez obmedzenia. Pozrieť tu

Súhlasím s vyhotovením fotografií a videozáznamov iba na propagačné účely. Pozrieť tu.