Prihláška do štúdia - Rozpoznanie skutočnosti 2023/24

Zvoľte triedu, v ktorej chcete študovať

Rozvrhy pre prezenčné a online triedy nájdete tu. Vyučovanie prebieha raz za mesiac v čase 9:00-19:00h (okrem rannej Online 2 a večernej Online 3 triedy). Ak by ste sa niektorého vyučovacieho dňa nevedeli zúčastniť v zvolenej kmeňovej triede, môžete po dohode so študijným oddelením absolvovať vyučovací deň v inej triede v inom meste alebo online.

{"id":"group","label":"Vyberte triedu ","data":[{"value":343,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":5,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003E1.ro\u010dn\u00edk 2023\/24\u003C\/span\u003E","children":[{"value":364,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":5,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EZoznam tried 1.ro\u010dn\u00edk 2023\/24\u003C\/span\u003E","children":[{"value":442,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":5,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EBansk\u00e1 Bystrica 1 - 9:00-19:00 (1x mesa\u010dne) \u003C\/span\u003E"},{"value":365,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":5,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EBratislava 1 - piatok 9:00-19:00 (1x mesa\u010dne)\u003C\/span\u003E"},{"value":366,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":5,"order":2,"content":"\u003Cspan\u003EBratislava 2 - sobota 9:00-19:00 (1x mesa\u010dne)\u003C\/span\u003E"},{"value":368,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":5,"order":3,"content":"\u003Cspan\u003ENitra - sobota 9:00-19:00 (1x mesa\u010dne)\u003C\/span\u003E"},{"value":370,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":5,"order":4,"content":"\u003Cspan\u003EOnline 1 - nede\u013ea 9:00-19:00 (1x mesa\u010dne)\u003C\/span\u003E"},{"value":372,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":5,"order":5,"content":"\u003Cspan\u003EOnline 3 ve\u010dern\u00e1 - streda 18:00-20:00 (4x mesa\u010dne)\u003C\/span\u003E"},{"value":367,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":5,"order":6,"content":"\u003Cspan\u003E\u017dilina - nede\u013ea 9:00-19:00 (1x mesa\u010dne)\u003C\/span\u003E"}]}]}],"selectableIds":[365,366,367,368,370,372,442],"required":true,"fullSelectedPath":true,"selected":null}

Ak sa vami zvolená kmeňová trieda neotvorí, zvoľte náhradnú/é:

Môžete zvoliť viacero možností.

Ak by ste si mohli vybrať z iných miest, ktoré by to boli?

Vyberte mestá, v ktorých by ste radi navštevovali vyučovanie. Tento údaj využijeme na účely prieskumu nových možností.

Chcete pomôcť s vytvorením novej triedy?

Ak máte vo svojom okolí ľudí, ktorých naše štúdium zaujme a ste s nimi v kontakte, môžete spoločne naplniť triedu aj v inom meste. Ak zaškrtnete ,,Áno'', budeme vás kontaktovať a vypočujeme si vaše návrhy.

Priestor pre Vaše otázky

Súhlas dotknutej osoby podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a tiež zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. (v ďalšom len „Zákon“).Vyplnením a odoslaním formulára udeľujem Univerzite vedomého života, n. o., so sídlom Dlhá 556/195, 949 07 Nitra, IČO: 50364634, v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. a vyššie spomenutého nariadenia EU  súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a evidenciou mojich osobných údajov uvedených v predmetnom formulári na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním mailu na info@vedomaskola.sk alebo vyplnením kontaktného formulára s uvedením odvolania súhlasu. Pre informácie o tom, akým spôsobom spracovávame Vaše údaje, prosím kliknite tu : OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlasím s dodržiavaním interných smerníc pre študentov. Interné smernice nájdete tu.