Titan-Gym

Registrácia trénujúceho člena

Kontaktné údaje trénujúceho člena

(resp. zákonného zástupcu, ak má člen menej ako 18 rokov)

- na zadaný email bude zasielaná všetka komunikácia z organizácie Titan Gym

Informácie o trénujucom členovi

Výber tréningu

{"id":"group","label":"V\u00fdber tr\u00e9ningu ","data":[{"value":207,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003ERegion\u00e1lne pobo\u010dky\u003C\/span\u003E","children":[{"value":277,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003ERegistr\u00e1cia tr\u00e9nuj\u00faceho \u010dlena\u003C\/span\u003E","children":[{"value":280,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EZ\u0160 Jarovce\u003C\/span\u003E","children":[{"value":286,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003E1 tr\u00e9ning t\u00fd\u017edenne (189\u20ac, 18 tr\u00e9ningov\/\u0161kolsk\u00fd polrok)\u003C\/span\u003E"},{"value":394,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003E2 tr\u00e9ningy t\u00fd\u017edenne (319\u20ac, 36 tr\u00e9ningov\/\u0161kolsk\u00fd polrok)\u003C\/span\u003E"}]},{"value":196,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EZ\u0160 Rusovce\u003C\/span\u003E","children":[{"value":252,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003E1 tr\u00e9ning t\u00fd\u017edenne (189\u20ac, 18 tr\u00e9ningov\/\u0161kolsk\u00fd polrok)\u003C\/span\u003E"},{"value":254,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003E2 tr\u00e9ningy t\u00fd\u017edenne (319\u20ac, 37 tr\u00e9ningov\/\u0161kolsk\u00fd polrok)\u003C\/span\u003E"}]},{"value":279,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":2,"content":"\u003Cspan\u003EZ\u0160 Stupava\u003C\/span\u003E","children":[{"value":284,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003E1 tr\u00e9ning t\u00fd\u017edenne (189\u20ac, 18 tr\u00e9ningov\/\u0161kolsk\u00fd polrok)\u003C\/span\u003E"},{"value":285,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003E2 tr\u00e9ningy t\u00fd\u017edenne (319\u20ac, 37 tr\u00e9ningov\/\u0161kolsk\u00fd polrok)\u003C\/span\u003E"}]},{"value":281,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":3,"content":"\u003Cspan\u003EZ\u0160 Tilgnerova\u003C\/span\u003E","children":[{"value":287,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003E1 tr\u00e9ning t\u00fd\u017edenne (189\u20ac, 18 tr\u00e9ningov\/\u0161kolsk\u00fd polrok)\u003C\/span\u003E"},{"value":288,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003E2 tr\u00e9ningy t\u00fd\u017edenne (319\u20ac, 35 tr\u00e9ningov\/\u0161kolsk\u00fd polrok)\u003C\/span\u003E"}]}]}]}],"selectableIds":[116,119,252,253,254,255,283,284,285,286,287,288,394],"required":true,"fullSelectedPath":true,"selected":null}

Údaje o zákonnom zástupcovi

(vyplniť iba v prípade, ak má trénujúci člen menej ako 18 rokov)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa informácie o spracovaní osobných údajov a so spracovaním mojej podobizne na marketingové účely klubu Titan Gym

Potvrdzujem, že som sa oboznámil s Klubovými pravidlami a Členským Titan-Gymu a zaväzujem sa ich dodržiavať v plnom rozsahu

Potvrdzujem, že zdravotný stav môjho dieťaťa je dobrý a umožňuje absolvovanie tréningu s fyzickou záťažou

 Som si vedomý, že úhradou 1. časti členského prispevku za príslušný polrok sa zároveň zaväzujem k príslušnému dátumu uhradiť aj 2. časť členského príspevku za príslušný polrok.