Prihláška do Sučany Alumni klubu
Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch

Vážená absolventka, vážený absolvent Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch,
sme veľmi radi, že ste sa rozhodli rozšíriť rady Sučany Alumni. Cieľom je poskytnúť príležitosť na rozvoj vzťahov a siete kontaktov, zdieľanie skúseností a vedomostí, spoločenské a kultúrne aktivity a podporu našej školy a jej aktuálnych študentov. 

Ukážme, že sme jedinečná komunita absolventov na úrovni stredných škôl na Slovensku.

Prihláška, ktorú ste sa rozhodli vyplniť, obsahuje povinné polia potrebné na vedenie evidencie členov, ktoré sú označené hviezdičkou, ale aj nepovinné polia, v rámci ktorých nám môžete povedať viac o sebe, o svojom vzťahu ku Gbasu, ale aj o Vašich návrhoch, nápadoch a predstavách fungovania Sučany Alumni.

Po prihlásení obdržíte digitálnu kartu absolventa Sučany Alumni, ktorú si môžete uložiť do Apple/Google wallet.

{"id":"group","label":"Ro\u010dn\u00edk ukon\u010denia ","data":[{"value":1,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EDatab\u00e1za absolventov a u\u010dite\u013eov\u003C\/span\u003E","children":[{"value":34,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003E1991\/1992\u003C\/span\u003E"},{"value":33,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003E1992\/1993\u003C\/span\u003E"},{"value":32,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":2,"content":"\u003Cspan\u003E1993\/1994\u003C\/span\u003E"},{"value":31,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":3,"content":"\u003Cspan\u003E1994\/1995\u003C\/span\u003E"},{"value":30,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":4,"content":"\u003Cspan\u003E1995\/1996\u003C\/span\u003E"},{"value":29,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":5,"content":"\u003Cspan\u003E1996\/1997\u003C\/span\u003E"},{"value":28,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":6,"content":"\u003Cspan\u003E1997\/1998\u003C\/span\u003E"},{"value":27,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":7,"content":"\u003Cspan\u003E1998\/1999\u003C\/span\u003E"},{"value":26,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":8,"content":"\u003Cspan\u003E1999\/2000\u003C\/span\u003E"},{"value":25,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":9,"content":"\u003Cspan\u003E2000\/2001\u003C\/span\u003E"},{"value":24,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":10,"content":"\u003Cspan\u003E2001\/2002\u003C\/span\u003E"},{"value":23,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":11,"content":"\u003Cspan\u003E2002\/2003\u003C\/span\u003E"},{"value":22,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":12,"content":"\u003Cspan\u003E2003\/2004\u003C\/span\u003E"},{"value":21,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":13,"content":"\u003Cspan\u003E2004\/2005\u003C\/span\u003E"},{"value":20,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":14,"content":"\u003Cspan\u003E2005\/2006\u003C\/span\u003E"},{"value":19,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":15,"content":"\u003Cspan\u003E2006\/2007\u003C\/span\u003E"},{"value":18,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":16,"content":"\u003Cspan\u003E2007\/2008\u003C\/span\u003E"},{"value":17,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":17,"content":"\u003Cspan\u003E2008\/2009\u003C\/span\u003E"},{"value":16,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":18,"content":"\u003Cspan\u003E2009\/2010\u003C\/span\u003E"},{"value":13,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":19,"content":"\u003Cspan\u003E2010\/2011\u003C\/span\u003E"},{"value":12,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":20,"content":"\u003Cspan\u003E2011\/2012\u003C\/span\u003E"},{"value":11,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":21,"content":"\u003Cspan\u003E2012\/2013\u003C\/span\u003E"},{"value":10,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":22,"content":"\u003Cspan\u003E2013\/2014\u003C\/span\u003E"},{"value":9,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":23,"content":"\u003Cspan\u003E2014\/2015\u003C\/span\u003E"},{"value":8,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":24,"content":"\u003Cspan\u003E2015\/2016\u003C\/span\u003E"},{"value":7,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":25,"content":"\u003Cspan\u003E2016\/2017\u003C\/span\u003E"},{"value":14,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":26,"content":"\u003Cspan\u003E2017\/2018\u003C\/span\u003E"},{"value":6,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":27,"content":"\u003Cspan\u003E2018\/2019\u003C\/span\u003E"},{"value":5,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":28,"content":"\u003Cspan\u003E2019\/2020\u003C\/span\u003E"},{"value":4,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":29,"content":"\u003Cspan\u003E2020\/2021\u003C\/span\u003E"},{"value":3,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":30,"content":"\u003Cspan\u003E2021\/2022\u003C\/span\u003E"},{"value":2,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":31,"content":"\u003Cspan\u003E2022\/2023\u003C\/span\u003E"},{"value":37,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":32,"content":"\u003Cspan\u003EU\u010ditelia a priaznivci \u0161koly\u003C\/span\u003E"}]}],"selectableIds":[2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37],"required":true,"fullSelectedPath":true,"selected":null}

Vzdelanie

Ak máte vzdelanie, o ktoré by ste sa chceli podeliť, zvoľte áno a vypíšte potrebné informácie.

Môže slúžiť pre oslovenie pri aktivitách: prezentácie a poradenstvo o školách pre študentov, prezentácia svojich absolventov a ich úspechov (pre školu), besedy (online, v škole) atď.

Pracovné skúsenosti

Ak máte pracovné skúsenosti, o ktoré by ste sa chceli podeliť, zvoľte áno a vypíšte potrebné informácie.

Môže slúžiť pre oslovenie pri aktivitách: job counselling, možnosť ponuky stáže, praxe pre študentov, prezentácia svojich absolventov a ich úspechov (pre školu), besedy (online, v škole) atď.

Sociálne siete

Pokiaľ používate LinkedIn, Instagram alebo Facebook, môžete vložiť odkaz na profil.

Aktualizuj si svoj LinkedIn a pridaj si Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany do svojho profilu.

Zaujímavosti o sebe

Vypíšte zaujímavosti o sebe (príbeh, úspechy, hobby, Gbas skúsenosti)

Možnosti podpory, nápady a návrhy na činnosť Alumni

Ako viete podporiť a podieľať sa na činnosti Sučany Alumni?
(napr. prezentácia o tvojej VŠ, job counselling, ponuka stáže, praxe, benefity pre študentov/absolventov, 2%, sponzorské atď.)

Záujem podieľať sa na činnosti Sučany Alumni

Vyberte, či máte záujem podieľať sa na činnosti Sučani Alumni, aj keď len raz do roka.

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas Sučany Alumni - Spoločnosť absolventov gymnázia v Sučanoch so spracúvaním svojich osobných údajov na Alumni účel v rozsahu uvedenom v tomto registračnom formulári. Som si vedomý/á toho, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Súhlas môže dotknutá osoba odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu: Sučany Alumni - Spoločnosť absolventov gymnázia v Sučanoch, J. A. Komenského 215/10, 038 52 Sučany, alebo e-mailom na: mnosek7@gmail.com. Odvolanie je účinné dňom doručenia.