Poprosíme Vás zadať dátum narodenia pre zobrazenie Táborových Turnusov

Letný tábor

Pre zobrazenie skupín poprosíme zadať dátum narodenia

{"id":"group","label":"Letn\u00fd t\u00e1bor ","data":[],"selectableIds":[],"required":true,"fullSelectedPath":true,"selected":null}

Zákonný zástupca

Akceptujem podmienky Dohody o účasti na dennom plaveckom tábore. Pozrieť tu / Stiahnúť tu

Zdravotné prehlásenie. Pozrieť tu / Stiahnúť tu