Letný tábor

{"id":"group","label":"Letn\u00fd t\u00e1bor ","data":[],"selectableIds":[],"required":true}

Zákonný zástupca

Akceptujem podmienky Dohody o účasti na dennom plaveckom tábore. Pozrieť tu

Zdravotné prehlásenie. Pozrieť tu