REGISTRAČNÝ FORMULÁR
PREDPRÍPRAVKA A KONDIČNÉ PLÁVANIE PRE DOSPELÝCH_MASTERS

 

Údaje o členovi

Vypíšte údaje o členovi, ktorého registrujete na PREDPRÍPRAVKU alebo na KONDIČNÉ PLÁVANIE PRE DOSPELÝCH_MASTERS. Pokiaľ ide o dospelého člena, vypíšte rovnaké údaje aj pri členovi aj pri zákonnom zástupcovi.

{"id":"group","label":"Skupina ","data":[{"value":11,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":4,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003ENov\u00ed \u010dlenovia - masters\u003C\/span\u003E"},{"value":10,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":4,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003ENov\u00ed \u010dlenovia - predpr\u00edpravka \u003C\/span\u003E"}],"selectableIds":[11,10],"required":true,"fullSelectedPath":true,"selected":null}

Zákonný zástupca

Na e-mail bude vytvorený používateľský účet, na ktorý budú zasielané informácie.

Prehlasujem, že v zmysle § 11 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov.

Súhlasím so zhotovením fotodokumentácie a video dokumentácie z činností PIRANA Sport Club. Súhlasím aby zhotovená fotodokumentácia a videodokumentácia bola zverejnená v rôznych médiách na propagáciu PIRANA Sport Club.

Dávam súhlas PIRANA Sport Club so spracovaním osobných údajov za účelom bežnej evidencie členov.