OZ WANTED TŠ - ONLINE PRIHLÁŠKA 2022/2023

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA platná od 2.9.2022 do 29.6.2023

OSOBNÉ ÚDAJE TANEČNÍKA

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA

Vyplňte údaje o zákonnom zástupcovi. S týmito údajmi bude vytvorený účet člena, budete sa môcť prihlásiť do systému a zároveň na mail budete dostávať info z klubu.

Ako ste sa dozvedeli o OZ WANTED tš?

Súhlasím s podmienkami konkrétnej skupiny. Odkaz na podmienky pre Zvolen. Odkaz na podmienky pre Lučenec.

Súhlasím so všeobecným spracovaním osobných údajov pozrieť tu

Ja, zákonny zástupca, čestne prehlasujem a potvrdzujem, že účastník je zdravotne (fyzicky aj psychicky) spôsobilý športovať (tanec) bez obmedzení a vykonávať fyzickú záťaž v rámci tréningovej činnosti v OZ WANTED tanečnej škole.

Ja, zákonny zástupca tanečníka, týmto potvrdzujem, že som prihlášku vypísal.

Prihláška sa stáva záväznou jej odoslaním. Platnosť nadobúda po akceptácií zo strany OZ WANTED tanečná škola, o ktorej budete informovaný e-mailom. Po akceptácií prihlášky sa tanečník stáva užívateľom služieb OZ WANTED tanečná škola.