REGISTRÁCIA NOVÉHO TANEČNÍKA/ČLENA
obdobie 01.09.2023 - 30.06.2024

INFORMÁCIE O TANEČNÍKOVI/ČLENOVI

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA

Vyplňte údaje o zákonnom zástupcovi. S týmito údajmi bude vytvorený účet člena, budete sa môcť prihlásiť do systému a zároveň na e-mail budete dostávať informácie z klubu.

Súhlasím so všeobecný spracovaním osobných údajov - pozrieť tu

Prehlasujem, že dieťa je bezinfekčné - pozrieť tu

Prehlasujem, že súhlasím s podmienkami pre zápis tanečníka/člena - pozrieť tu

Čestne prehlasujem a potvrdzujem, že tanečník/člen je zdravotne spôsobilý športovať (tancovať) bez obmedzení a je schopný vykonávať fyzickú záťaž v rámci danej skupiny a tréningovej jednotky v OZ TŠ Unlimited Levice