MŠK Púchov - registrácia členov

Základné informácie o používateľskom účte

* V prípade, že hráč nedosiahol vek 18 rokov, tak používateľské informácie vypĺňa zákonný zástupca o sebe.

* V prípade, že Váš používateľský email využívate v inej športovej organizácií využívajúcej systém Paysy, Vás systém po vyplnení emailu vyzve na prihlásenie.

* Pri registrácií súrodenca a zadaní rovnakého emailu, Vás systém Paysy tak isto vyzve k prihláseniu.

Ak si prihlasovacie heslo k účtu v Paysy nepamätáte, jednoducho si zašlete link na obnovu hesla kliknutím na "Zabudli ste heslo" v prihlasovaciom okne.

Základné informácie pre registráciu hráča

{"id":"group","label":"V\u00fdber kateg\u00f3rie ","data":[{"value":38,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EFUTBALOV\u00dd KLUB M\u0160K P\u00fachov\u003C\/span\u003E","children":[{"value":43,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EA mu\u017estvo\u003C\/span\u003E"},{"value":44,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003ENeviem\u003C\/span\u003E"},{"value":40,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":2,"content":"\u003Cspan\u003EU10\u003C\/span\u003E"},{"value":45,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":3,"content":"\u003Cspan\u003EU11\u003C\/span\u003E"},{"value":46,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":4,"content":"\u003Cspan\u003EU12\u003C\/span\u003E"},{"value":47,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":5,"content":"\u003Cspan\u003EU13\u003C\/span\u003E"},{"value":48,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":6,"content":"\u003Cspan\u003EU14\u003C\/span\u003E"},{"value":49,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":7,"content":"\u003Cspan\u003EU15\u003C\/span\u003E"},{"value":50,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":8,"content":"\u003Cspan\u003EU17\u003C\/span\u003E"},{"value":51,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":9,"content":"\u003Cspan\u003EU19\u003C\/span\u003E"},{"value":52,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":10,"content":"\u003Cspan\u003EU6\u003C\/span\u003E"},{"value":53,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":11,"content":"\u003Cspan\u003EU7\u003C\/span\u003E"},{"value":54,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":12,"content":"\u003Cspan\u003EU8\u003C\/span\u003E"},{"value":55,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":13,"content":"\u003Cspan\u003EU9\u003C\/span\u003E"},{"value":57,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":14,"content":"\u003Cspan\u003EWU15\u003C\/span\u003E"}]},{"value":41,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EHOKEJOV\u00dd KLUB M\u0160K P\u00fachov\u003C\/span\u003E","children":[{"value":42,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EDorast\u003C\/span\u003E"},{"value":59,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EHP 1,2 (skupiny A, B, C)\u003C\/span\u003E"},{"value":60,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":2,"content":"\u003Cspan\u003EHP3\u003C\/span\u003E"},{"value":61,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":3,"content":"\u003Cspan\u003EHP4\u003C\/span\u003E"},{"value":62,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":4,"content":"\u003Cspan\u003EHP5\u003C\/span\u003E"},{"value":63,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":5,"content":"\u003Cspan\u003EJuniori\u003C\/span\u003E"},{"value":64,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":6,"content":"\u003Cspan\u003EMlad\u0161\u00ed \u017eiaci A (6)\u003C\/span\u003E"},{"value":65,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":7,"content":"\u003Cspan\u003EMlad\u0161\u00ed \u017eiaci AA (7)\u003C\/span\u003E"},{"value":66,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":8,"content":"\u003Cspan\u003ENeviem\u003C\/span\u003E"},{"value":67,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":9,"content":"\u003Cspan\u003EStar\u0161\u00ed \u017eiaci A (8)\u003C\/span\u003E"},{"value":68,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":10,"content":"\u003Cspan\u003EStar\u0161\u00ed \u017eiaci AA (9)\u003C\/span\u003E"}]},{"value":58,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":2,"content":"\u003Cspan\u003EVOLEJBALOV\u00dd ODDIEL 1970 M\u0160K P\u00fachov\u003C\/span\u003E","children":[{"value":69,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EJuniori\u003C\/span\u003E"},{"value":70,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EKadeti\u003C\/span\u003E"},{"value":71,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":2,"content":"\u003Cspan\u003EMlad\u0161\u00ed \u017eiaci 3-ky\u003C\/span\u003E"},{"value":72,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":3,"content":"\u003Cspan\u003EMlad\u0161\u00ed \u017eiaci 4-ky\u003C\/span\u003E"},{"value":73,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":4,"content":"\u003Cspan\u003EMlad\u0161\u00ed \u017eiaci 6-ky\u003C\/span\u003E"},{"value":74,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":5,"content":"\u003Cspan\u003ENeviem\u003C\/span\u003E"},{"value":75,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":6,"content":"\u003Cspan\u003EStar\u0161\u00ed \u017eiaci\u003C\/span\u003E"}]}],"selectableIds":[40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,53],"required":true,"fullSelectedPath":true,"selected":null}

Hráč je registrovaný v športovom klube, ktorý prevádzkuje športový klub MŠK Púchov, prostredníctvom registrácie na príslušnom športovom zväze, prípadne federácii. Hráč, resp. jeho zákonný zástupca prehlasuje, že mu nie sú známe žiadne dôvody alebo prekážky, pre ktoré by Hráč nemohol vykonávať športovú činnosť.

Súhlasím s podmienkami a so spracovaním  osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679  v rozsahu a na účely uvedené v dokumente “Informácia o spracúvaní osobných údajov športovca

Prehlasujem, že súhlasím s podmienkami prevádzky príslušného športového klubu MŠK Púchov (prevádzkové poriadky, smernice, interné usmernenia a pokyny), v ktorom realizuje svoju športovú činnosť Hráč.

Zaväzujem sa riadne a včas úhrádzať účastnícke poplatky hráča príslušného športového klubu MŠK Púchov v zmysle platných predpisov Klubu, ktoré sa zverejňujú na www.mskpuchov.sk