Základné informácie účastníka kempu

Vypíšte údaje o členovi.

{"id":"group","label":"Skupina ","data":[],"selectableIds":[],"required":true,"fullSelectedPath":true,"selected":null}

Zákonný zástupca

na zadaný e-mail bude vytvorený používateľský účet, na ktorý bude systém posielať informácie. Pokiaľ sa už e-mail nachádza v Paysy, otvorí sa modálne okno kde sa Vás systém opýta či ide o nového člena alebo existujúceho člena. V prípade existujúceho člena zakliknete jeho meno a systém automaticky vyplní údaje.

Súhlasím s podmienkami a so spracovaním osobných údajov - pozrieť tu