MALINA GYMNASTICKÉ CENTRUM - REGISTRAčnÝ FORMULÁR

Základné informácie pre registráciu CVIČENCA / DIEťAťA

{"id":"group","label":"Skupina ","data":[{"value":123,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EDENN\u00c9 LETN\u00c9 T\u00c1BORY 2023\u003C\/span\u003E","children":[{"value":130,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003ET\u00c1BOR TURNUS 7. 21.8.2023 - 25.8.2023\u003C\/span\u003E"}]}],"selectableIds":[130],"required":true,"fullSelectedPath":true,"selected":null}

PouŽívateľský úČet

Tieto údaje budú slúžiť na prihlasovanie sa do svojho účtu.