Informácie o členovi

{"id":"group","label":"Skupina ","data":[{"value":7,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003ESkupinka \u010dakate\u013eov\u003C\/span\u003E"}],"selectableIds":[7],"required":true,"fullSelectedPath":true,"selected":null}

Pokiaľ sa nenachádza vo výbere žiadaná skupina - zvoľte si skupinu čakateľov

 

Používateľský účet

* na používateľský email budú vygenerované prístupové údaje do systému Paysy

* v prípade neplnoletého člena, je potrebné vyplniť údaje o zákonnom zástupcovi

Uplatnenie súrodeneckej zľavy

Prehlásienia

Súhlasím s GDPR zverejnenými na stránke http://kryha.org/kontakt/

prehlasujem,že dieta je zdravotne spôsobilé vykonávať všetky pohybové činnosti bez obmedzenia