Kids Fun Academy

 

INFORMÁCIE O ČLENOVI
Vyber si MESTO a zvoľ POHYBOVÚ AKTIVITU

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA

Vyplňte údaje o zákonnom zástupcovi. S týmito údajmi bude vytvorený účet člena, budete sa môcť prihlásiť do systému a zároveň na email budete dostávať info z klubu.

Prehlasujem, že v zmysle § 11 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov.

Súhlasím so zhotovením fotodokumentácie a video dokumentácie z činností Kids Fun Academy. Súhlasím aby zhotovená fotodokumentácia a videodokumentácia bola zverejnená v rôznych médiách na propagáciu Kids Fun Academy.

Dávam súhlas občianskemu združeniu Kids Fun Academy o.z. so spracovaním osobných údajov za účelom bežnej evidencie členov.

Potvrdzujem dezinfekčnosť dieťaťa pri vstupe na pohybovú aktivitu.