REGISTRÁCIA DO KLUBU GYMNASTIK KOŠICE

 

INFORMÁCIE O ČLENOVI
{"id":"group","label":"Skupina ","data":[],"selectableIds":[13],"required":true}
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA
PREHLÁSENIA

Prehlásenie o zdravotnom stave a súhlas GDPR - Pozrieť tu

Podmienky pre zápis - Pozrieť tu