Prevádzkovateľ: Gabko n.f.
IČO: 50 375 873
Sídlo: Kollárová 2134/3, 903 01 Senec

Prilháška Levy Senec

Informácie o prihlásenom dieťati

{"id":"group","label":"Skupina ","data":[],"selectableIds":[],"required":true,"fullSelectedPath":true,"selected":null}

Informácie o zákonnom zástupcovi /ďalej len "rodič"/

Súhlasím s podmienkami členstva pozrieť tu

Súhlasím s kodexom pozrieť tu

Súhlasím s výškou členských príspevkov pozrieť tu

Súhlasím so spracovaním osobných údajov - pozrieť tu

Súhlasím so zverejňovaním fotografií a videí dieťaťa počas členstva v klube Levy Senec