REGISTRÁCIA DO KLUBU

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Zákonný zástupca

Prehlasujem, že dieťa je zdravotne spôsobilé vykonávať všetky pohybové činnosti bez obmedzenia. Stiahnuť tu

Súhlasím s vyhotovením fotografií a videozáznamov iba na propagačné účely. Pozrieť tu

Akceptujem podmienky Dohody o prijatí hráča . Pozrieť tu