ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

ADRESA

POUŽÍVATEĽSKÉ ÚČTY

V prípade, že ste starší ako 18 rokov, zadajte svoje údaje. Ak prihlasujete osobu mladšiu ako 18 rokov vypňte údaje zákonného zástupcu dieťaťa. S týmito údajmi bude vytvorený účet člena, budete sa môcť prihlásiť do systému a zároveň na mail budete dostávať info z klubu.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Beriem na vedomie, že táto dohoda je pre mňa, mojich zástupcov, vykonávateľov, opatrovníkov a právnych zástupcov právne záväzná. Vzdávam sa týmto a navždy zbavujem Dracula Gym Banská Bystrica a všetkých jej zmocnencov, zástupcov, nástupcov, vykonávateľov, opatrovníkov, právnych zástupcov a nástupcov, všetkých nárokov, požiadaviek, práv a žalobných dôvodov akéhokoľvek druhu a podstaty vyplývajúcej z, alebo majúcej príčinu v akýchkoľvek všetkých známych a neznámych, predvídaných a nepredvídaných fyzických a duševných zraneniach a ich následkoch utrpených mnou behom akýchkoľvek aktivít v Dracula Gym Banská Bystrica.

Podpísaním tohto prehlásenia vyhlasujem, že som v súčasnosti v dobrom fyzickom, zdravotnom a duševnom stave a nemám žiadny dôvod domnievať sa, že nie som v dobrom fyzickom, zdravotnom a duševnom stave. Som si plne vedomý/á a beriem na seba všetky riziká zranenia spojené s mojou účasťou v tomto tréningovom procese. Prečítal som si a plne rozumiem všetkým podmienkam tejto dohody a svojim podpisom s ňou súhlasím

Súhlasím s klubovými pravidlami