Registrace nového hráče

 

ČPF členství

 

Předpokladem členství fyzické osoby v České padelové federaci (ČPF) jsou následující kroky: 
1) Vyplnění elektronické přihlášky
2) Zaplacením členského příspěvku na účet ČPF vedeným u FIO BANKA a.s. č.ú.: 2500830157/2010 pod variabilním symbolem 99999
3) Schválení členství výkonným výborem ČPF. V případě neschválení členství VV ČPF bude částka vrácena na účet z kterého byla platba uskutečněna.


Obecné body


1) Elektronická přihláška je vložena žadatelem do systému evidence ČPF. Věnujte prosím pozornost správnému vyplnění přihlášky ve všech bodech. 
2) Výše ročního členského příspěvku je stanovena rozhodnutím Výkonného výboru následovně:
A) Mladiství od 3 do 18 let (pokud dosáhne v roce 2024 věku 18 let) - Kč 200,-
B) Dospělí od 19 do 60 let - Kč 400,-
C) Senioři 61 let a starší (pokud dosáhne v roce 2024 věku 61 let) - Kč 300,-
3) Členství v ČPF je platné (po zaplacení členského příspěvku) vždy na jeden kalendářní rok.
4) Pro pokračování členství na další kalendářní rok je nutné zaplatit členské příspěvky do 31.12. příslušného roku.
5) Platbu je nutno uskutečnit na účet ČPF vedený u FIO BANKA a.s. č.ú.: 2500830157/2010 pod variabilním symbolem, který je vygenerovaný při platbě
6) Po připsání platby za členství na účet ČPF je považována osoba za člena ČPF a bude vedena v evidenci ČPF.

Hráčske údaje

 

{"id":"group","label":"Vyberte kategorii ","data":[{"value":15,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EJuniorky\u003C\/span\u003E"},{"value":14,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EJunio\u0159i\u003C\/span\u003E"},{"value":11,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":2,"content":"\u003Cspan\u003EMixy\u003C\/span\u003E"},{"value":7,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":3,"content":"\u003Cspan\u003EMu\u017ei\u003C\/span\u003E"},{"value":12,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":4,"content":"\u003Cspan\u003EOpen\u003C\/span\u003E"},{"value":13,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":5,"content":"\u003Cspan\u003EVeter\u00e1ni (45+)\u003C\/span\u003E"},{"value":8,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":6,"content":"\u003Cspan\u003E\u017deny\u003C\/span\u003E"}],"selectableIds":[7,11,12,13,14,15,8],"required":true,"fullSelectedPath":true,"selected":null}