PRIHLÁŠKA EDUJUMPS / EDUJUMPS ENROLLMENT FORM

plagát - pozrieť tu / video - pozrieť tu

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / PARENT

Prosím vyplňte údaje o zákonnom zástupcovi. S týmito údajmi sa budete môcť prihlásiť do Vášho účtu a zároveň na zvolený email budete dostávať informácie ku kurzom.

ČLEN / MEMBER

Prosím vyplňte údaje o vašom dieťati, ktoré prihlasujete na EDUJUMPS.

{"id":"group","label":"Miesto kurzu ","data":[{"value":49,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":4,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EHandprints International Kindergarten, Preschool and Nursery Bratislava\u003C\/span\u003E","children":[{"value":50,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":4,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok platen\u00fd jednor\u00e1zovo za polrok - One time payment for entire semester\u003C\/span\u003E"},{"value":51,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":4,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok rozdelen\u00fd do dvoch platieb po\u010das polroka - Fee divided into two payments per semester\u003C\/span\u003E"}]},{"value":72,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":4,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EM\u0160 8. m\u00e1ja 4, Pie\u0161\u0165any\u003C\/span\u003E","children":[{"value":73,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":4,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok platen\u00fd jednor\u00e1zovo za polrok\u003C\/span\u003E"},{"value":74,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":4,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok rozdelen\u00fd do dvoch platieb po\u010das polroka\u003C\/span\u003E"}]},{"value":69,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":4,"order":2,"content":"\u003Cspan\u003EM\u0160 Rozpr\u00e1vkovo Iv\u00e1nka pri Dunaji\u003C\/span\u003E","children":[{"value":70,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":4,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok platen\u00fd jednor\u00e1zovo za polrok\u003C\/span\u003E"},{"value":71,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":4,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok rozdelen\u00fd do dvoch platieb po\u010das polroka\u003C\/span\u003E"}]},{"value":75,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":4,"order":3,"content":"\u003Cspan\u003EM\u0160 Vajnory, Koniarkova 9, 831 07 Vajnory\u003C\/span\u003E"},{"value":52,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":4,"order":4,"content":"\u003Cspan\u003EPark oddychu INSPIRO\u003C\/span\u003E","children":[{"value":54,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":4,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003E4-5 rokov: PONDELOK 16:15 \u2013 17:00\u003C\/span\u003E","children":[{"value":57,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":4,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok platen\u00fd jednor\u00e1zovo za polrok\u003C\/span\u003E"},{"value":60,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":4,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok rozdelen\u00fd do dvoch platieb po\u010das polroka\u003C\/span\u003E"}]},{"value":55,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":4,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003E5-7 rokov: PONDELOK 17:05-17:50\u003C\/span\u003E","children":[{"value":58,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":4,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok platen\u00fd jednor\u00e1zovo za polrok\u003C\/span\u003E"},{"value":61,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":4,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok rozdelen\u00fd do dvoch platieb po\u010das polroka\u003C\/span\u003E"}]},{"value":56,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":4,"order":2,"content":"\u003Cspan\u003E6-9rokov: PONDELOK 18:00-18:50\u003C\/span\u003E","children":[{"value":59,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":4,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok platen\u00fd jednor\u00e1zovo za polrok\u003C\/span\u003E"},{"value":62,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":4,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok rozdelen\u00fd do dvoch platieb po\u010das polroka\u003C\/span\u003E"}]}]},{"value":66,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":4,"order":5,"content":"\u003Cspan\u003EPie\u0161\u0165ansk\u00fd plaveck\u00fd klub\u003C\/span\u003E","children":[{"value":67,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":4,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok platen\u00fd jednor\u00e1zovo za polrok\u003C\/span\u003E"},{"value":68,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":4,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok rozdelen\u00fd do dvoch platieb po\u010das polroka\u003C\/span\u003E"}]},{"value":76,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":4,"order":6,"content":"\u003Cspan\u003ERozmanita\u003C\/span\u003E"},{"value":43,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":7,"content":"\u003Cspan\u003EM\u0160 Moravany nad V\u00e1hom\u003C\/span\u003E"},{"value":39,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":8,"content":"\u003Cspan\u003EM\u0160 Plickova 16, Bratislava - Ra\u010da\u003C\/span\u003E","children":[{"value":42,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok platen\u00fd jednor\u00e1zovo za cel\u00fd rok\u003C\/span\u003E"},{"value":40,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok rozdelen\u00fd do polrokov\u003C\/span\u003E"},{"value":41,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":2,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok v dvoch platb\u00e1ch po\u010das polroka\u003C\/span\u003E"}]}],"selectableIds":[2,4,12,22,40,41,42,43,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,62,67,68,70,71,73,74,75,76],"required":true,"fullSelectedPath":true,"selected":null}

Odoslaním tejto Prihlášky záväzne prihlasujeme svoje dieťa za člena BerGym, aby mal možnosť využívať kurzy EDUJUMPS v zvolenej lokalite a súhlasím s podmienkami poskytovania kurzov EDUJUMPS, kotré sú dostupné tu a ich aktuálne znenie bude vždy dostupné na www.edujumps.sk.

Dávam súhlas občianskemu združeniu BerGym so spracovaním osobných údajov za účelom bežnej evidencie členov v zmysle § 11 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších zmien a doplnkov ako aj iných príslušných zákonov, ako aj so zhotovením audiovizuálnej dokumentácie na účely zdieľania s rodičmi a propagáciu programu EDUJUMPS.

 

Garancia spokojnosti! Prvá lekcia je nezáväzná, ukážeme Vám, čo je EDUJUMPS, a ak nebudete mať záujem pokračovať, neplatíte za ňu. (t.j. ak sa odhlásite emailom na info@edujumps.sk najneskôr do 5 dní od začatia prvého Kurzu, vracia sa 100% členského poplatku.

Pre otvorenie kurzu je požiadavka na aspoň dve lekcie/triedy v každej lokalite po 10 prihlásených detí (min. 20 detí na 1 lokalitu). Ak nebude dostatočný počet prihlásených detí, kurz sa môže Združenie rozhodnúť neotvoriť. Ak sa tak rozhodne, zákonní zástupcovia budú o tom informovaní a 100% zaplatených finančných prostriedkov bude vrátených.