PRIHLÁŠKA EDUJUMPS / EDUJUMPS ENROLLMENT FORM

plagát - pozrieť tu / video - pozrieť tu

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / PARENT

Prosím vyplňte údaje o zákonnom zástupcovi. S týmito údajmi sa budete môcť prihlásiť do Vášho účtu a zároveň na zvolený email budete dostávať informácie ku kurzom.

ČLEN / MEMBER

Prosím vyplňte údaje o vašom dieťati, ktoré prihlasujete na EDUJUMPS.

{"id":"group","label":"Miesto kurzu ","data":[{"value":3,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EM\u0160 Vajnory, Koniarkova 9, 831 07 Vajnory\u003C\/span\u003E"},{"value":10,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EPark oddychu INSPIRO\u003C\/span\u003E","children":[{"value":21,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003E4-5 rokov: PONDELOK 16:15 \u2013 17:00\u003C\/span\u003E","children":[{"value":26,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok platen\u00fd jednor\u00e1zovo za polrok\u003C\/span\u003E"},{"value":27,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok rozdelen\u00fd do dvoch platieb po\u010das polroka\u003C\/span\u003E"}]},{"value":24,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003E5-7 rokov: PONDELOK 17:05-17:50\u003C\/span\u003E","children":[{"value":28,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok platen\u00fd jednor\u00e1zovo za polrok\u003C\/span\u003E"},{"value":29,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok rozdelen\u00fd do dvoch platieb po\u010das polroka\u003C\/span\u003E"}]},{"value":25,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":2,"content":"\u003Cspan\u003E6-9rokov: PONDELOK 18:00-18:50\u003C\/span\u003E","children":[{"value":30,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok platen\u00fd jednor\u00e1zovo za polrok\u003C\/span\u003E"},{"value":31,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok rozdelen\u00fd do dvoch platieb po\u010das polroka\u003C\/span\u003E"}]}]},{"value":32,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":2,"content":"\u003Cspan\u003EPie\u0161\u0165ansk\u00fd plaveck\u00fd klub - 1. polrok 23\/24\u003C\/span\u003E","children":[{"value":33,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003E4-7 rokov: UTOROK 17:00\u201317:45\u003C\/span\u003E","children":[{"value":35,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok platen\u00fd jednor\u00e1zovo za polrok\u003C\/span\u003E"},{"value":37,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok rozdelen\u00fd do dvoch platieb po\u010das polroka\u003C\/span\u003E"}]},{"value":34,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003E6-9 rokov: UTOROK 18:15-19:00\u003C\/span\u003E","children":[{"value":36,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok platen\u00fd jednor\u00e1zovo za polrok\u003C\/span\u003E"},{"value":38,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":3,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok rozdelen\u00fd do dvoch platieb po\u010das polroka\u003C\/span\u003E"}]}]},{"value":22,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":3,"content":"\u003Cspan\u003EEnglish International School of Bratislava - Thursdays 3:00-3:45pm\u003C\/span\u003E"},{"value":7,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":4,"content":"\u003Cspan\u003EHandprints International Kindergarten, Preschool and Nursery Bratislava\u003C\/span\u003E","children":[{"value":8,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok platen\u00fd jednor\u00e1zovo za polrok - One time payment for entire semester\u003C\/span\u003E"},{"value":9,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok rozdelen\u00fd do dvoch platieb po\u010das polroka - Fee divided into two payments per semester\u003C\/span\u003E"}]},{"value":44,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":5,"content":"\u003Cspan\u003EM\u0160 8. m\u00e1ja 4, Pie\u0161\u0165any\u003C\/span\u003E","children":[{"value":45,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok platen\u00fd jednor\u00e1zovo za polrok\u003C\/span\u003E"},{"value":46,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok rozdelen\u00fd do dvoch platieb po\u010das polroka\u003C\/span\u003E"}]},{"value":43,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":6,"content":"\u003Cspan\u003EM\u0160 Moravany nad V\u00e1hom\u003C\/span\u003E"},{"value":39,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":7,"content":"\u003Cspan\u003EM\u0160 Plickova 16, Bratislava - Ra\u010da\u003C\/span\u003E","children":[{"value":42,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok platen\u00fd jednor\u00e1zovo za cel\u00fd rok\u003C\/span\u003E"},{"value":40,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok rozdelen\u00fd do polrokov\u003C\/span\u003E"},{"value":41,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":2,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok v dvoch platb\u00e1ch po\u010das polroka\u003C\/span\u003E"}]},{"value":18,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":8,"content":"\u003Cspan\u003EM\u0160 Rozpr\u00e1vkovo Iv\u00e1nka pri Dunaji\u003C\/span\u003E","children":[{"value":19,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok platen\u00fd jednor\u00e1zovo za polrok\u003C\/span\u003E"},{"value":20,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EPoplatok rozdelen\u00fd do dvoch platieb po\u010das polroka \u003C\/span\u003E"}]}],"selectableIds":[2,4,8,9,12,19,20,22,26,27,28,29,30,31,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,3],"required":true,"fullSelectedPath":true,"selected":null}

Odoslaním tejto Prihlášky záväzne prihlasujeme svoje dieťa za člena BerGym, aby mal možnosť využívať kurzy EDUJUMPS v zvolenej lokalite a súhlasím s podmienkami poskytovania kurzov EDUJUMPS, kotré sú dostupné tu a ich aktuálne znenie bude vždy dostupné na www.edujumps.sk.

Dávam súhlas občianskemu združeniu BerGym so spracovaním osobných údajov za účelom bežnej evidencie členov v zmysle § 11 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších zmien a doplnkov ako aj iných príslušných zákonov, ako aj so zhotovením audiovizuálnej dokumentácie na účely zdieľania s rodičmi a propagáciu programu EDUJUMPS.

 

Garancia spokojnosti! Prvá lekcia je nezáväzná, ukážeme Vám, čo je EDUJUMPS, a ak nebudete mať záujem pokračovať, neplatíte za ňu. (t.j. ak sa odhlásite emailom na info@edujumps.sk najneskôr do 5 dní od začatia prvého Kurzu, vracia sa 100% členského poplatku.

Pre otvorenie kurzu je požiadavka na aspoň dve lekcie/triedy v každej lokalite po 10 prihlásených detí (min. 20 detí na 1 lokalitu). Ak nebude dostatočný počet prihlásených detí, kurz sa môže Združenie rozhodnúť neotvoriť. Ak sa tak rozhodne, zákonní zástupcovia budú o tom informovaní a 100% zaplatených finančných prostriedkov bude vrátených.