BENITIM- PRIHLÁŠKA NA KURZ 2022/23

Registrácia dieťaťa a rezervácia miesta v Benitim kurze na šk. rok 2022/23

Pri registrácií súrodenca je potrebné sa prihlásiť v registračnom formulári a zvoliť si vo výbere nový člen.

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA

Tieto údaje budú slúžiť na prihlasovanie sa do Vášho účtu. (neuvádzajte azet.sk /e-maily na túto doménu nie sú doručované/)

INFORMÁCIE O DIEŤATI

Výber kurzu

Zvoľte si svoj kurz a k nemu príslušné parametre.

{"id":"group","label":"Kurz ","data":[],"selectableIds":[378],"required":true,"fullSelectedPath":true,"selected":null}
Ako ste sa o nás dozvedeli

PREHLÁSENIA

Súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami Pozrieť tu

Suhlas s podmienkami absolvovania kurzov/taborov Pozrieť tu

Suhlas s podmienkami ochrany osobných údajov Pozrieť tu

Videá a fotky z tréningov Vašich detí sledujte na našej Facebook stránke a Instagram stránke