Registrácia za člena
Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava

 

Zákonný zástupca

Na zadaný e-mail bude vytvorený používateľský účet, na ktorý budú zasielané informácie od Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava.

Člen

Vypíšte údaje svojho dieťaťa, ktoré registrujete do BK AŠK Slávia Trnava.
Pokiaľ chcete registrovať viac detí, musíte za každé dieťa vyplniť registráciu ešte raz.

Beriem na vedomie, že klub bude spracovávať osobné údaje podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov ako aj iných príslušných zákonov.Zároveň beriem na vedomie, že  v súlade s § 80 ods. 1. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, budú Vaše osobné údaje (vrátane mena, priezviska, rodného čísla a ďalších údajov v zmysle § 80 Zákona o športe) poskytnuté Ministerstvu vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky pre účely registrácie do registra fyzických osôb v športe.

Súhlasím so spracovaním údajov pre marketingové účely, pre propagačné účely, pre účely vyhotovenia a zverejnenia fotografií na webových stránkach klubu, reklamné účely a účely v súvislosti s hráčskou činnosťou v klubu.