REGISTRAČNÝ FORMULÁR

 

INFORMÁCIE O UŽÍVATEĽSKOM ÚČTE

Na Váš e-mail budú zasielané všetky informácie zo systému.
Pokiaľ ide o plnoletého člena, vyplňte rovnaké údaje aj v úžívateľskom účte aj v údaji o členovi.
Pokiaľ vypĺňate člena ktorý navševuje Argi Academy, systém Vás vyzve si vybrať medzi novým členom alebo existujúcim dieťaťom. ZVOĽTE svoje dieťa, inak bude člen DUPLICITNÝ.

ÚDAJE O ČLENOVI

Rodné číslo je potrebné výlučne za účelom registrácie na Ministersve školstva SR (povinnosť športových klubov vyplývajúca zo Zákona o športe).

Gymnastika a Parkour:

Pre deti staršie ako 4 roky sa kurzy rozdeľujú podľa levelov. Prosíme, zaraďte sa do kurzu podľa levelu, do ktorého spadáte. Riaďte sa diplomom, ktorý ste obdržali na konci semestra. Pokiaľ dieťa zvládlo všetky cviky z jeho zadnej strany (maximálne okrem 5 cvikov), postupuje do ďalšieho levelu (napr. ak má diplom level 2, prihláste ho do skupiny level 3). Pokiaľ má viac ako 5 cvikov nezvládnutých, pokračuje v leveli, v ktorom sa nachádzalo doteraz. Pokiaľ ste našu akadémiu ešte nenavštevovali a nie ste si istí levelom, dohodnite si, prosím, jeden súkromný tréning na zistenie levelu vášho dieťaťa pre maximálne napredovanie na tréningoch.



Súhlasím so spracovaním osobných údajov - pozrieť tu

Súhlasím s podmienkami členstva Argi Academy - pozrieť tu

Súhlasím so Stanovami občianskeho združenia Argi Academy - pozrieť tu

Súhlasím s prevádzkovými poriadkami Argi Academy  - 1.  - 2.  - 3.